Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Omul Suspendat
Omul Suspendat
Omul Suspendat
Ebook239 pages5 hours

Omul Suspendat

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Aşteptând să fie recrutat în armată în timpul celui de-al Doilea RăzboiMondial, Joseph şi-a dat demisia şis-a pregătit cu grijă pentru plecarea pe front. Când o serie de încurcături birocratice întârzie încorporarea sa, el se găseşte în situaţia de a nu avea nimic mai bun de făcut decât să-şi piardă vremea cu lucruri mărunte. Omul suspendat reprezintă jurnalul său, o extraordinară relatare a rătăcirilor sale neliniştite pe străzile oraşului Chicago, a gândurilor sale despre trecut, a reacţiei sale psihologice faţă de inactivitatea sa, în vreme ce războiul se dezlănţuie în întreaga lume.Una dintre cele mai oneste mărturii despre psihologia unei întregi generaţii care a crescut în vremea Marii Crize şi a războiului. Una dintre cele mai oneste mărturii despre psihologia unei întregi generaţii care a crescut în vremea Marii Crize şi a războiului.şi a observaţiilor sale asupra libertăţii de a alege.

LanguageRomână
Release dateOct 9, 2019
ISBN9786063357404
Omul Suspendat
Author

Saul Bellow

Saul Bellow (1915 - 2005) was born of Russian Jewish parents in Lachine, Quebec, and was raised in Chicago. He received his bachelor’s degree from Northwestern University in 1937. His novel The Adventures of Augie March won the National Book Award for fiction in 1954. His further awards include the Pulitzer Prize for Humboldt’s Gift (1975); the International Literary Prize for Herzog, for which he became the first American recipient; and the Croix de Chevalier des Arts et Lettres, the highest literary distinction awarded by France to non-citizens. In 1976, Bellow was awarded the Nobel Prize for Literature.

Read more from Saul Bellow

Related to Omul Suspendat

Related ebooks

Classics For You