Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Devoratoarea De Păcate
Devoratoarea De Păcate
Devoratoarea De Păcate
Ebook329 pages5 hours

Devoratoarea De Păcate

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Anglia secolului al XVI-lea. Datoria unei devoratoare
de păcate este să ia păcatele muribunzilor asupra ei și să le poarte
cu sine până-n mormânt. Ea trebuie să asculte confesiunile
acestora și să le devoreze păcatele, într-un ritual funerar complex,
în care tuturor păcatelor, mai mici sau mai mari, le corespund
anumite bucate. Întinată de păcatele altora, devoratoarea este
evitată de toți și redusă la tăcere, trăind izolată la periferia orașului.
May Owens este o copilă orfană, în vârstă de paisprezece
ani, a cărei principală preocupare este procurarea hranei de zi
cu zi. Arestată pentru că a furat o pâine, ea este condamnată să
devină devoratoare de păcate. Este o sentință nimicitoare, care
îi schimbă peste noapte întreaga viață, dar îi deschide totodată multe uși. Și atunci când două dintre doamnele de la curtea
reginei se îmbolnăvesc grav, May le ascultă confesiunile pe
patul de moarte și începe să cerceteze un zvon teribil, abia
șoptit pe coridoarele palatului.
Romanul Devoratoarea de păcate este o poveste captivantă
despre trădare, putere, destinul femeii și strania libertate pe
care ți-o poate oferi statutul de paria al societății – căci, așa
cum va afla May, să fii un nimeni schimbă uneori totul...

LanguageRomână
Release dateMay 18, 2020
ISBN9786063357282
Devoratoarea De Păcate

Related to Devoratoarea De Păcate

Related ebooks

Fantasy For You