Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prințul Negru
Prințul Negru
Prințul Negru
Ebook561 pages12 hours

Prințul Negru

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Bradley Pearson, autorul a trei romane aclamate de critică, dar fără succes comercial, și-a părăsit în sfârșit slujba plictisitoare de inspector fiscal. Bradley speră să se retragă la țară și să trăiască în liniște, dar prietenii și cunoștințele îi spulberă speranțele: sora sa, aflată în plină depresie, care a hotărât să vină să locuiască cu el; fosta lui soție care speră să reînvie trecutul; fratele ei delincvent care vrea în permanență bani; prietenul și rivalul lui, Arnold Baffin, un autor de succes de ficțiune comercială. Întâlnim în cartea lui Iris Murdoch scene de seducție, de sinucidere, de răpire, idile romantice, o crimă și chiar un proces. Bradley încearcă să le evite pe toate, dar nu reușește, acțiunea romanului conducând către un punct culminant violent care aruncă o lumină diferită asupra întâmplărilor precedente.


Unul dintre cele mai bune romane ale lui Murdoch... oferă un neobișnuit amestec de plăceri: povești ingenioase, construcție elegantă, provocări la adresa miturilor și filosofiei.
The New York Times

Există în acest roman pasiune, sex și violență suficient cât să satisfacă pe oricine.
The New York Review of Books

O sursă de uimire și încântare... Nici un rezumat nu poate descrie complexitatea personajelor și a întâmplărilor prezente pe fiecare pagină a acestui roman.
Spectator

LanguageRomână
Release dateDec 18, 2019
ISBN9786063357183
Prințul Negru

Read more from Iris Murdoch

Related to Prințul Negru

Related ebooks

Literary Fiction For You