Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Stasiland
Stasiland
Stasiland
Ebook441 pages8 hours

Stasiland

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În 1989, Zidul Berlinului a căzut. La scurtă vreme după aceea, cele două Germanii s-au reunificat, iar Germania de Est a încetat să existe. Bestsellerul Annei Funder, Stasiland, ne aduce povești extraordinare din viața reală, așa cum era ea în fosta Germanie de Est. Se întâlnește cu Miriam, care a încercat să fugă în Germania de Vest când avea doar șaisprezece ani; ne spune povestea tristă a lui Frau Paul, care a fost despărțită de copilul ei la Zidul Berlinului și se îmbată cu legendarul „Mik Jeger al Estului“, pe care autoritățile l-au declarat – informându-l și în persoană – mort. Și se întâlnește cu înșiși membrii Stasi, în continuare foarte mândri de metodele lor de supraveghere. Povestirea plină de forță a lui Funder despre o lume plină de brutalitate a intrat în rândul operelor clasice ale contemporaneității.
O capodoperă.
Sunday Times
Lirică, amară, amuzantă și tristă, scrierea sa le permite multor martori să se elibereze a doua oară de povara trecutului.
The Observer O carte fascinantă... Nu mă pot gândi la o introducere mai bună în realitatea brutală a represiunii din Germania de Est.
The Sunday Telegraph

LanguageRomână
Release dateNov 8, 2019
ISBN9786063357176
Stasiland
Read preview

Related to Stasiland

Related ebooks

Books Recommended For You