Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ana Pavlova
Ana Pavlova
Ana Pavlova
Ebook32 pages1 hour

Ana Pavlova

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Anna Pavlova a fost unul dintre ei. Superputerile sale au fost perseverenţa și încrederea în sine, o pasiune neobosită pentru balet și numeroșii ani de pregătire. Datorită lor a devenit una dintre cele mai mari balerine și a fost aplaudată în toate ţările lumii. În plus, Pavlova a inventat balerinii cu vârful întărit, care le-a permis balerinelor să se ridice mai ușor pe vârfuri, și a cultivat o nouă formă de dans, plină de expresivitate și de sensibilitate.
Stilul său graţios și delicat a arătat lumii că dansul implică nu numai corpul, ci și inima. Iată povestea ei.

LanguageRomână
Release dateAug 11, 2019
ISBN9786063356780
Ana Pavlova
Read preview

Read more from Maria Cecilia Cavallone

Related to Ana Pavlova

Related ebooks

Books Recommended For You