Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Bold
Bold
Bold
Ebook269 pages40 hours

Bold

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Familia Bold locuiește într-o casă obișnuită, pe o stradă dintr-un cartier oarecare, dar e departe de a fi o familie ca toate celelalte...
După cum se zvonește, casa lor e un adăpost sigur pentru ORICE ANIMAL aflat în pericol. Așa că, în scurtă vreme, în locuința Bold e mare ÎNGHESUIALĂ!
Nu cumva soții Bold s-au înhămat la mai mult decât pot duce?
„O bucurie” Telegraph
„Fantastică” Daily Mail
„Râzi nonstop” Heat
„Absolut originală” Kirkus

„CEA MAI HAIOASĂ carte din lume”, Robert, 9 ani
„Am râs ÎNTRUNA, e superhaioasă”, Matilda, 8 ani

LanguageRomână
Release dateNov 1, 2019
ISBN9786063356872
Bold
Read preview

Related to Bold

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You