Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Bold
Bold
Bold
Ebook258 pages15 hours

Bold

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

FAMILIA BOLD locuiește într-o casă obișnuită, pe o stradă dintr-un cartier oarecare, dar e departe de a fi o familie ca toate celelalte...
DOAMNA BOLD
D(oam)na Bold face pălării excentrice din cofraje de ouă și oase de pui.
DOMNUL BOLD
D(omnu)l Bold scrie glume pentru răvașe de Crăciun și-i place să scormonească prin tomberoanele vecinilor.
BOBBY
Bobby e un mare ștrengar, mereu neastâmpărat și gata să roadă picioarele mesei.
BETTY
Betty nu pregetă să-și fugărească fratele și are un râs ciudat, ascuțit.

Da, sunt o familie cu totul și cu totul deosebită. Dar știi de ce?

Deschide cartea la pagina 40 și află MARELE secret al CLANULUI BOLD

LanguageRomână
Release dateApr 17, 2018
ISBN9786063356865
Bold
Read preview

Related to Bold

Related ebooks

Books Recommended For You