Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Georges Méliès
Georges Méliès
Georges Méliès
Ebook32 pages10 minutes

Georges Méliès

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine,
care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Georges Méliès a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost o cameră de filmat, o dorinţă uriașă de a-i surprinde și încânta pe oameni și o imaginaţie peste măsură de bogată. Datorită lor a creat sute de filme scurte, a descoperit cea mai mare parte a tehnicilor cinematografice folosite astăzi și a inventat efectele speciale. Toate acestea i-au adus la sfârșitul vieţii recunoașterea ţării sale, care i-a acordat Legiunea de Onoare. Iată povestea lui!

LanguageRomână
Release dateAug 11, 2019
ISBN9786063356797
Georges Méliès

Related to Georges Méliès

Related ebooks

Children's For You