Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Stalin
Stalin
Stalin
Ebook649 pages12 hours

Stalin

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Iosif Stalin a exercitat puterea supremă în Uniunea Sovietică din
1929 până la moartea sa, în 1953. Pe parcursul acestui sfert de secol, după estimările lui Oleg Hlevniuk, Stalin a ordonat încarcerarea și executarea a nu mai puțin de un milion de cetățeni sovietici pe an. Alte milioane au fost victime
ale foametei care a rezultat direct din aplicarea politicilor sale. Ce l-a condus către o asemenea cruzime? Această biografie esențială, scrisă de autorul cel mai familiarizat cu arhivele din era sovietică, oferă un portret fără precedent, în cel mai fin detaliu, al lui Stalin – omul și dictatorul. Fără a-l mitologiza, fie ca pe un geniu binevoitor, fie ca pe un geniu al răului, Hlevniuk răspunde numeroaselor controverse despre anumite evenimente din viața dictatorului, adunând sute de scrisori
anterior necunoscute, memorii, rapoarte și jurnale, într-o poveste
exhaustivă a vieţii lui Iosif Vissarionovici Djugaşvili, omul
care a lăsat cicatrici greu de vindecat asupra popoarelor
peste care a domnit și care a schimbat cursul istoriei. Captivantă și zguduitoare,
această carte confirmă faptul că Hlevniuk este, probabil, cel mai mare
expert în Stalin. O lectură esențială. Simon Sebag
Montefiore

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2019
ISBN9786063356803
Stalin

Related to Stalin

Related ebooks

Historical Biographies For You