Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Crăciun fericit, bunicule!
Crăciun fericit, bunicule!
Crăciun fericit, bunicule!
Ebook41 pages24 minutes

Crăciun fericit, bunicule!

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Scumpa și micuța mea Mia,
Anul acesta, îți trimit de Crăciun o scrisoare...
În fiecare an de Crăciun, Mia și familia ei citesc împreună scrisoarea pe care bunicul a scris-o cândva pentru ea. Printre amintirile din copilaria Miei se strecoară îngrijorarea bunicului că lumea pe care o iubesc amândoi se află în primejdie și speranța sinceră că viitorul ei depinde de acțiunile lor bune.
O poveste plină de duioșie, în spiritul Crăciunului, despre minunatele daruri ale planetei noastre și despre grija pe care trebuie să o avem pentru viitorul ei și al nostru.

LanguageRomână
Release dateNov 15, 2018
ISBN9786063356643
Crăciun fericit, bunicule!

Related to Crăciun fericit, bunicule!

Related ebooks

Children's Holidays & Celebrations For You

View More