Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

După înmormântare
După înmormântare
După înmormântare
Ebook297 pages4 hours

După înmormântare

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cora este ucisă cu brutalitate la o zi după înmormântarea fratelui ei, Richard. Remarca făcută de ea cu o zi înainte, la citirea testamentului, capătă o semnificație înfiorătoare. Cora fusese auzită de toți rostind răspicat: „Se pare că secretul s-a păstrat foarte bine, nu-i așa? Dar a fost asasinat, nu?”. În disperare de cauză, avocatul familiei apelează la Hercule Poirot pentru a descoperi ce s-a întâmplat cu adevărat.

LanguageRomână
Release dateJan 29, 2019
ISBN9786063356629
După înmormântare
Read preview

Related to După înmormântare

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You

View More

Related categories

Reviews for După înmormântare

Rating: 4.75 out of 5 stars
5/5

4 ratings0 reviews

What did you think?