Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jung
Jung
Jung
Ebook206 pages3 hours

Jung

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Jung a fost un om al paradoxurilor – un individualist, un excentric, dar și întruchiparea vie a omului universal. S‑a zbătut să își realizeze întregul potențial uman, dar, totodată, era ferm hotărât să trăiască o viață fără compromisuri. Jung a fost deopotrivă un erudit și un scriitor prolific: pe lângă
psihologie (cunoscută ca psihologie analitică pentru a o distinge de psihanaliza lui Freud și de psihologia
experimentală, știința pură a mediului academic), psihiatrie și medicină, el poseda cunoștințe enciclopedice despre mitologie, religie, filosofie, gnosticism și alchimie, știa engleza, franceza,
latina și greaca, pe lângă limba maternă, germana, și era familiarizat cu literatura
scrisă în aceste limbi. Deși își asuma impresionanta erudiție cu o plăcută lipsă de infatuare, aceasta este evidentă în tot ce a scris, iar pentru că nu se pricepea să își organizeze materialele, Operele complete
constituie o perspectivă descurajantă pentru un cititor neinițiat. Drept urmare, este nevoie de mult
timp și de străduință pentru a‑l înțelege pe Jung pornind de la însemnările și cărțile
sale originale și, deși efortul nu poate fi evitat dacă dorești să asimilezi o parte din bogata moștenire
a lui Jung, sarcina poate deveni mai puțin anevoioasă mulțumită acestei introduceri.

LanguageRomână
Release dateNov 23, 2020
ISBN9786063356544
Jung

Related to Jung

Related ebooks

Psychology For You