Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poarta Destinului
Poarta Destinului
Poarta Destinului
Ebook351 pages4 hours

Poarta Destinului

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Tommy și Tuppence Beresford își cumpără o casă nouă, unde speră să își petreacă liniștiți bătrânețea. În timp ce aranjează în mansardă cărțile lăsate de mai multe generații de proprietari, Tuppence descoperă o ediție care o intrigă a Săgeții negre de Robert Louis Stevenson. Mai multe litere din carte au fost subliniate, alcătuind o frază enigmatică: „Mary Jordan nu a murit de moarte bună, unul dintre noi a ucis-o“. Cartea i-a aparținut unui băiat care a murit la doar paisprezece ani... Cei doi Beresford nu au nevoie de mai mult ca să înceapă o anchetă ce se va dovedi periculoasă. Ultimul roman pe care l-a scris Agatha Christie.

LanguageRomână
Release dateMay 4, 2020
ISBN9786063356209
Poarta Destinului
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is known throughout the world as the Queen of Crime. Her books have sold over a billion copies in English with another billion in over 70 foreign languages. She is the most widely published author of all time and in any language, outsold only by the Bible and Shakespeare. She is the author of 80 crime novels and short story collections, 20 plays, and six novels written under the name of Mary Westmacott.

Related to Poarta Destinului

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You