Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Miezul lucrurilor
Miezul lucrurilor
Miezul lucrurilor
Ebook408 pages6 hours

Miezul lucrurilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Capodopera lui Graham Greene, Miezul lucrurilor, cu acțiunea plasată într-un oraș de pe coasta de vest a Africii, spune povestea lui Henry Scobie, un bărbat dedicat muncii sale în poliție și care nutrește o dragoste amestecată cu milă față de soția sa, Louise. Când se îndrăgostește de tânăra văduvă Helen, Scobie este sfâșiat între fidelitate și dezonoare – un vârtej care duce direct la crimă. Pe măsură ce lumea lui Scobie se prăbușește, criza sa personală dă naștere unei povești pline de suspans, fascinante și, în cele din urmă, tragice. Miezul lucrurilor este portretul de neuitat al unui om obișnuit, cu greșelile și actele sale de eroism, a cărui existență se împarte între pasiune și credință, un caz de conștiință suprapus peste o povestire exotică, așa cum se întâmplă adesea în romanele marelui autor englez.

Cunosc personajele lui Graham Greene mai bine decât îi cunosc pe majoritatea oamenilor din viața mea.
John Irving

Graham Greene e un scriitor care te învață să scrii.
Gabriel García Márquez

LanguageRomână
Release dateNov 8, 2018
ISBN9786063356100
Miezul lucrurilor
Read preview

Read more from Graham Greene

Related to Miezul lucrurilor

Related ebooks

Books Recommended For You