Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Steagul roșu
Steagul roșu
Steagul roșu
Ebook1,140 pages19 hours

Steagul roșu

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

La peste două decenii de la prăbușirea Zidului Berlinului, David Priestland, profesor de istorie la Oxford, ne oferă cea mai amplă trecere în revistă a comunismului, de la originile din timpul Revoluției Franceze până la dominația din secolul XX. Nu lipsesc nici un personaj și nici un eveniment important, de la Marx, Lenin, Stalin, Mao, Kim Ir Sen la Che Guevara, Fidel Castro, Tito, Ceaușescu și Gorbaciov. Autorul reușește să descopere amănunte inedite în biografii sau evenimente care au influențat deciziile acestor oameni. Cu toate că este o carte de istorie, Steagul roșu este neașteptat de actuală. Dincolo de înșiruirea cronologică a faptelor, autorul identifică tipare, relații cauză–efect și mecanisme care te fac, după ce citești cartea, să rămâi pe gânduri ori de câte ori te uiți la un buletin de știri sau deschizi un ziar. În actuala perioadă de incertitudine economică, nu trebuie să uităm că necunoașterea istoriei ne condamnă la repetarea ei. Comparabilă cu contribuțiile
remarcabile ale unor autori ca Archie Brown și Robert Service, cartea Steagul roșu este o exegeză critică monumentală a comunismului ca religie seculară, ca utopie transpusă, cu un imens preț uman, în realitățile sistemelor de tip bolșevic. Sunt cutremurătoare paginile despre experiențele comunismului în Asia, încă prea puțin explorate. Vladimir Tismăneanu Impresionant… Priestland scrie cu eleganță și stil.
The Times

LanguageRomână
Release dateJan 31, 2019
ISBN9786063356070
Steagul roșu

Related to Steagul roșu

Related ebooks

European History For You