Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Insula prieteniei
Insula prieteniei
Insula prieteniei
Ebook31 pages4 minutes

Insula prieteniei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Animalele de la fermă trăiesc fericite împreună până în ziua când gâștele încep să fie nemulțumite. Împreună cu rațele, se separă de restul fermei, dar, curând, își dau seama că viața e mult mai grea fără ajutorul, sprijinul și dragostea vecinilor.
Vor reuși oare să se mai împace vreodată cu ceilalți?

LanguageRomână
Release dateNov 8, 2019
ISBN9786063355998
Insula prieteniei
Read preview

Related to Insula prieteniei

Related ebooks

Books Recommended For You