Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Martin Spune Mulțumesc
Martin Spune Mulțumesc
Martin Spune Mulțumesc
Ebook38 pages7 minutes

Martin Spune Mulțumesc

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Martin se gândește să-și invite prietenii la masă, dar își dă seama că nu are nimic de mâncare în dulap. Rând pe rând, prietenii lui vin în vizită și îi aduc tot felul de bunătăți. Va găsi oare ursul o modalitate să le mulțumească?

LanguageRomână
Release dateNov 8, 2019
ISBN9786063356018
Martin Spune Mulțumesc
Read preview

Read more from Karma Wilson

Related to Martin Spune Mulțumesc

Related ebooks

Books Recommended For You