Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Martin Stă Treaz De Crăciun
Martin Stă Treaz De Crăciun
Martin Stă Treaz De Crăciun
Ebook38 pages15 minutes

Martin Stă Treaz De Crăciun

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Prietenii lui Martin sunt hotărâți ca anul acesta să nu-l mai lase pe somnorosul urs să întâmpine Crăciunul dormind. O poveste minunată de citit în Ajun, pentru întreaga familie.

LanguageRomână
Release dateNov 8, 2019
ISBN9786063356001
Martin Stă Treaz De Crăciun
Read preview

Read more from Karma Wilson

Related to Martin Stă Treaz De Crăciun

Related ebooks

Children's Animals For You