Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - S. Hawking
Micii eroi - S. Hawking
Micii eroi - S. Hawking
Ebook32 pages10 minutes

Micii eroi - S. Hawking

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe.
Stephen Hawking a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost optimismul, dorinţa de a profita de fiecare zi și o curiozitate uriașă de a înţelege cum funcţionează Universul. Datorită acestora a demonstrat teoria Big Bangului, explozia care a dat naștere Universului, și a explicat ce sunt găurile negre, acele corpuri stranii din spaţiu care înghit tot ce ajunge în preajma lor. În ciuda bolii grave care i-a paralizat corpul încă din tinereţe, nu a încetat să studieze și nici nu și-a pierdut simţul umorului. Iată povestea lui!

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2020
ISBN9786063355790
Micii eroi - S. Hawking
Read preview

Read more from Javier Alonso Lopez

Related to Micii eroi - S. Hawking

Related ebooks

Books Recommended For You