Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Frida Kahlo
Frida Kahlo
Frida Kahlo
Ebook32 pages9 minutes

Frida Kahlo

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine,
care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Frida Kahlo a fost una dintre ei. Superputerile ei au fost forţa neclintită de a învinge, câteva truse de pictură și un entuziasm incredibil. Datorită acestora, Frida a devenit prima artistă mexicană care și-a expus tablourile la Muzeul Luvru din Paris și a fost cunoscută peste tot în lume.

LanguageRomână
Release dateMar 6, 2019
ISBN9786063355783
Frida Kahlo

Read more from Javier Alonso Lopez

Related to Frida Kahlo

Related ebooks

Children's For You