Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De ce eșuează națiunile
De ce eșuează națiunile
De ce eșuează națiunile
Ebook751 pages15 hours

De ce eșuează națiunile

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Bazată pe cincisprezece ani de cercetare, cartea abordează, printr-o lectură plăcută și accesibilă,
o temă crucială din economia politică actuală: diferența enormă de venit și de standard de viață dintre țările bogate și cele sărace ale lumii. Acemoglu şi Robinson demonstrează că ţările ies din sărăcie numai când au instituţii economice adecvate, când au un sistem politic pluralist deschis, în care există concurenţă pentru funcţiile politice şi deschidere către noi lideri politici. Aducând argumente din economie, politică și istorie, autorii oferă o modalitate nouă, puternică şi convingătoare de înţelegere a bogăţiei şi a sărăciei.

Acemoglu şi Robinson – doi dintre cei mai importanţi experţi din lume în domeniul dezvoltării – ne arată că nu geografia, bolile sau cultura, ci chestiunea instituţiilor şi a politicii explică, mai degrabă, de ce unele naţiuni sunt bogate şi altele sărace. Această carte extrem de accesibilă oferă o perspectivă pătrunzătoare binevenită atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg.
Francis Fukuyama

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2020
ISBN9786063355707
De ce eșuează națiunile

Related to De ce eșuează națiunile

Related ebooks

Politics For You