Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri De Memorie
Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri De Memorie
Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri De Memorie
Ebook52 pages9 minutes

Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri De Memorie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

ANTRENEAZĂ-ȚI MINTEA! SUPERJOCURI DE MEMORIE
Îți mai amintești:
Ce animale erau la zoo?
Cum arăta castelul de nisip?
A cui era umbrela pierdută?

Dacă da, înseamnă că ai o memorie grozavă!
Bogată în activități și jocuri de memorie, care cultivă capacitatea de concentrare și atenția la detalii, această carte este o distracție garantată pentru toți copiii care adoră provocările.

Vârsta 6+

LanguageRomână
Release dateNov 20, 2018
ISBN9786063355424
Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri De Memorie

Related to Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri De Memorie

Related ebooks

Children's Games & Activities For You

View More