Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lecțiile istoriei
Lecțiile istoriei
Lecțiile istoriei
Ebook116 pages2 hours

Lecțiile istoriei

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Un studiu concis al culturii și civilizației omenirii, Lecțiile istoriei este rezultatul muncii de o viață a istoricilor câștigători ai Premiului Pulitzer Will și Ariel Durant, care au reușit, în paginile acestei cărți, să prelucreze pentru cititor imensa cantitate de informații și experiență dobândită în urma celor patru decenii în care şi-au conceput lucrarea lor monumentală în zece volume The Story of Civilization (Povestea civilizației).

Prin intermediul acestui compendiu accesibil despre filosofie și progres social, cei doi autori ne poartă într-o călătorie prin istorie, explorând posibilitățile și limitările umanității de-a lungul timpului.
Punând alături marile personalități, ideile și realizările omenirii împreună cu ciclurile războaielor și ale cuceririlor, Will și Ariel Durant ne dezvăluie temele de căpătâi ale istoriei și ne oferă un înțeles pentru povestea noastră.

Capodopera celor doi Durant își are locul în orice bibliotecă din lume.
Arkansas Democrat-Gazette

LanguageRomână
Release dateApr 15, 2020
ISBN9786063355158
Lecțiile istoriei

Related to Lecțiile istoriei

Related ebooks

Civilization For You