Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cei Cinci Purcelusi
Cei Cinci Purcelusi
Cei Cinci Purcelusi
Ebook252 pages4 hours

Cei Cinci Purcelusi

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Hercule Poirot trebuie sa descâlceasca itele unui caz de crima vechi de 16 ani. Atunci, Caroline Crale a fost condamnata la moarte pentru uciderea sotului sau, excentricul artist Amyas, totul fiind considerat o crima pasionala. Acum însa, Lucy, fiica ramasa orfana, vrea sa descopere ce s-a întâmplat cu adevarat în ultimele clipe din viata parintilor ei, convingându-l pe Poirot sa-i dea o mâna de ajutor. Si lucrurile sunt cu atât mai complicate cu cât exista nu unul, ci, de fapt, cinci posibili criminali.

LanguageRomână
Release dateOct 6, 2019
ISBN9786063355066
Cei Cinci Purcelusi
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is the most widely published author of all time, outsold only by the Bible and Shakespeare. Her books have sold more than a billion copies in English and another billion in a hundred foreign languages. She died in 1976, after a prolific career spanning six decades.

Related to Cei Cinci Purcelusi

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You