Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Adversarul secret
Adversarul secret
Adversarul secret
Ebook338 pages5 hours

Adversarul secret

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Primul Război Mondial tocmai s-a încheiat, iar doi prieteni, Tommy, care a fost soldat, şi Tuppence, o fostă infirmieră pe front, au nevoie disperată de o slujbă sau de orice alt mijloc prin care ar putea face rost de bani. Se trezesc în schimb implicaţi într-o afacere de spionaj cu miză foarte importantă pentru Marea Britanie şi SUA: cele două ţări, dar şi un misterios şi puternic adversar vor să pună mâna pe nişte documente transportate în 1915 pe vasul Lusitania.
Documentele ar putea împiedica izbucnirea unui nou război, dar cum ar putea Tommy şi Tuppence să o găsească după atâţia ani pe misterioasa Jane Finn, singura care ştie unde se află acestea? Este primul dintre cazurile pe care le vor rezolva Tommy și Tuppence.

LanguageRomână
Release dateJan 16, 1900
ISBN9786063355059
Adversarul secret
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is known throughout the world as the Queen of Crime. Her books have sold over a billion copies in English with another billion in over 70 foreign languages. She is the most widely published author of all time and in any language, outsold only by the Bible and Shakespeare. She is the author of 80 crime novels and short story collections, 20 plays, and six novels written under the name of Mary Westmacott.

Related to Adversarul secret

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You