Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Doggy, un cațeluș înfometat
Doggy, un cațeluș înfometat
Doggy, un cațeluș înfometat
Ebook105 pages1 hour

Doggy, un cațeluș înfometat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Necăjit și flămând, Doggy, cățelușul abandonat în curtea fermei părinților lui Jasmine, are mare nevoie de ajutor. Cu toate că se împrietenește imediat cu micuța iubitoare de animale, cățelușului îi este greu să mai aibă încredere în oameni. Dar Jasmine e la ananghie acum, iar Doggy e singura ei speranță…

Această colecție este dedicată tinerilor cititori pasionați de lectură. Textele ilustrate și adaptate la nivelul de înțelegere al copiilor de vârstă școlară oferă o lectură accesibilă și antrenantă, cu ajutorul căreia pot fi exersate fără niciun fel de dificultate abilitățile de citire.

SERIA VERDE Ilustrația color și textul de dimensiuni reduse îi încurajează pe copiii care încep să citească singuri. Povestiri amuzante, din literatura contemporană.

SERIA VIOLET Narațiunea împărțită pe capitole și ilustrația alb-negru oferă o lectură atractivă celor care încep să citească fluent. Povestiri amuzante, serii cu animăluțe, din literatura contemporană.

SERIA RUBIN Narațiune cu un nivel de complexitate mai ridicat, din literatura modernă și contemporană. Romane de mici dimensiuni, pentru pasionații de lectură.

LanguageRomână
Release dateJan 2, 2019
ISBN9786063355042
Doggy, un cațeluș înfometat

Read more from Helen Peters

Related to Doggy, un cațeluș înfometat

Related ebooks

Children's Animals For You