Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventurile lui Augie March
Aventurile lui Augie March
Aventurile lui Augie March
Ebook911 pages21 hours

Aventurile lui Augie March

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Aventurile lui Augie March este povestea picarescă a unui tânar evreu sărac din Chicago, în perioada Marii Crize. Înzestrat de mic cu o predispoziție aparte pentru situațiile spectaculoase, Augie se lansează într-o succesiune haotică de ocupații mai mult sau mai puțin legale, abandonându-le apoi pe toate din cauza limitărilor pe care i le impun. Este un personaj imprevizibil, plin de viață, iar aventurile prin care trece nu par să aibă vreo morală anume sau să-l ducă într-o direcție evidentă. Romanul abundă în personaje și scene savuroase din cercurile boeme frecventate de erou, prezentate într-un stil expansiv și exuberant, reușind astfel să spună, pe lângă povestea unui erou, și pe cea a unui oraș american, și explorând temele contrastante ale tradiției și înstrăinării, ale bunăstării și sărăciei, iubirii și pierderii. Este o carte despre căutarea împlinirii într-o lume descurajată de colapsul economic și despre spiritul de aventură ce destabilizează prejudecățile și așteptările comune.

LanguageRomână
Release dateOct 12, 2018
ISBN9786063354427
Aventurile lui Augie March
Read preview
Author

Saul Bellow

Saul Bellow (1915 - 2005) was born of Russian Jewish parents in Lachine, Quebec, and was raised in Chicago. He received his bachelor’s degree from Northwestern University in 1937. His novel The Adventures of Augie March won the National Book Award for fiction in 1954. His further awards include the Pulitzer Prize for Humboldt’s Gift (1975); the International Literary Prize for Herzog, for which he became the first American recipient; and the Croix de Chevalier des Arts et Lettres, the highest literary distinction awarded by France to non-citizens. In 1976, Bellow was awarded the Nobel Prize for Literature.

Read more from Saul Bellow

Related to Aventurile lui Augie March

Related ebooks

Classics For You