Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un buzunar plin cu secară
Un buzunar plin cu secară
Un buzunar plin cu secară
Ebook260 pages3 hours

Un buzunar plin cu secară

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Rex Fortescue, regele unui imperiu financiar, tocmai a fost otrăvit, iar în buzunarul lui poliția găsește secară. Cine este autorul acestei crime bizare? Ar putea fi oricare dintre membrii familiei omului de afaceri sau poate una
dintre victimele numeroaselor lui înșelătorii. Dar când tânăra și decorativa soție a domnului Fortescue este asasinată la rândul ei, ca și una dintre servitoarele familiei, devine evident că ucigașul nu poate fi decât un psihopat.
Căci ce alt motiv ar avea cineva să omoare folosind drept inspirație versurile unui cântecel pentru copii? Miss Marple se implică în cel mai ciudat caz din viața ei, pentru a demasca un ucigaș nemilos.

LanguageRomână
Release dateSep 5, 2019
ISBN9786063354380
Un buzunar plin cu secară
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is the most widely published author of all time, outsold only by the Bible and Shakespeare. Her books have sold more than a billion copies in English and another billion in a hundred foreign languages. She died in 1976, after a prolific career spanning six decades.

Related to Un buzunar plin cu secară

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You