Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Crimă la vicariat
Crimă la vicariat
Crimă la vicariat
Ebook317 pages4 hours

Crimă la vicariat

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Miss Marple se află în faţa misterului unei crime petrecute în liniştitul sătuc St. Mary Mead, unde, sub faţada aparent liniştită a unui târg englezesc, se ascund intrigi, secrete, minciuni şi moarte. Colonelul Protheroe, magistratul local şi om de seamă, este cel mai detestat personaj din St. Mary Mead. Toată lumea – inclusiv vicarul – îi doreşte moartea. Şi, foarte curând, acest lucru chiar se întâmplă: este găsit împuşcat în cap în biroul vicarului. Aflată în faţa unei mulțimi de posibili suspecţi, numai infailibila Miss Marple poate descâlci amalgamul de indicii care vor conduce la demascarea criminalului.

LanguageRomână
Release dateJan 28, 1900
ISBN9786063354366
Crimă la vicariat
Author

Agatha Christie

Agatha Christie is the most widely published author of all time, outsold only by the Bible and Shakespeare. Her books have sold more than a billion copies in English and another billion in a hundred foreign languages. She died in 1976, after a prolific career spanning six decades.

Related to Crimă la vicariat

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You