Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Peripețiile bravului soldat Švejk
Peripețiile bravului soldat Švejk
Peripețiile bravului soldat Švejk
Ebook941 pages16 hours

Peripețiile bravului soldat Švejk

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Bonom și guraliv, Švejk devine cel mai loial soldat ceh al armatei austro-ungare când este încorporat la izbucnirea Primului Război Mondial. Deși pare că singura sa dorință este să ajungă pe front, descurcărețul Švejk se folosește de toate subterfugiile posibile în relația cu medicii, polițiștii, preoții și ofițerii care îl bat la cap ca să intre în luptă, țelul său fiind să se țină cât mai departe de front. Povestea unui „om mărunt“ prins într-o uriașă mașinărie birocratică, Peripețiile bravului soldat Švejk este una dintre cele mai amuzante și subversive satire despre inutilitatea războiului din literatura universală.

Genial… Poate cel mai amuzant roman scris vreodată.

The Guardian Hašek a fost un geniu al comicului. Sunday Times

LanguageRomână
Release dateApr 15, 2020
ISBN9786063354168
Peripețiile bravului soldat Švejk

Related to Peripețiile bravului soldat Švejk

Related ebooks

Classics For You