Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

DANI, O FETITA FERICITA
DANI, O FETITA FERICITA
DANI, O FETITA FERICITA
Ebook96 pages28 minutes

DANI, O FETITA FERICITA

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Intră într-o lume magică, plină de prieteni și de distracție! Elli, Summer și Jasmine sunt cele mai bune prietene. Într-o zi, fetele descoperă o cutie fermecată și ajung pe un tărâm magic. Acolo o întâlnesc pe Trixiebelle, spiridușul regal care trebuie să salveze petrecerea de aniversare a celor 1000 de ani ai Regelui Voios de trăsnetele nimicitoare ale maleficei regine Maliția. Vor reuși oare cele trei prietene s-o ajute?

LanguageRomână
Release dateSep 3, 2018
ISBN9786063354090
DANI, O FETITA FERICITA

Read more from Rose Lagercrantz

Related to DANI, O FETITA FERICITA

Related ebooks

Children's For You