Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eugénie Grandet
Eugénie Grandet
Eugénie Grandet
Ebook239 pages4 hours

Eugénie Grandet

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Eugénie Grandet, fiica unui fost dogar care a făcut avere, duce o viață izolată în orășelul de provincie Saumur, supusă voinței unui tată avar și autoritar. Sosirea neașteptată a vărului ei Charles, un tânăr parizian rafinat pentru care simte o atracție imediată, o face să întrevadă posibilitatea fericirii. Însă pasiunea sa o aduce într un conflict violent cu tatăl ei, fapt care va avea ca rezultat o tragedie pentru toți. Eugénie Grandet este una
dintre lucrările timpurii din ciclul Comediei umane al lui Balzac și una dintre cele mai bune. Cartea prezintă o societate mistuită de lupta pentru a obține avere și putere. Iar Grandet întruchipează atât căutarea pasionată a banilor, cât și costul uman al avariției. Situațiile cele mai patetice, confruntările cele mai implacabile din Comedia umană sunt, cel mai adesea, ca și în Eugénie Grandet, niște tragedii ale vieții private, neobservate sau chiar nebănuite, care au dus la zdrobirea unor existențe. Maurice Bardèche

LanguageRomână
Release dateApr 30, 2020
ISBN9786063353895
Eugénie Grandet
Author

Honoré de Balzac

Honoré de Balzac war ein französischer Schriftsteller, 1799 inTours geboren und gestorben 1850 in Paris. Er brach mit zwanzig Jahren nach der Zulassungsprüfung zum eigentlichen Abschluss sein Jurastudium ab und begann mit der finanziellen Unterstützung seines Vaters eine Schriftstellerkarriere, die zunächst sehr wechselhaft verlief. Seine Versuche als Verleger und Druckereibesitzer waren weniger erfolgreich, auch der schriftstellerische Erfolg stellte sich erst später ein. Später schuf Balzac den unvollendet gebliebenen Romanzyklus La Comédie humaine, die menschliche Komödie und zahlreiche andere Werke. Er wird, obwohl zur Generation der Romantiker zählend, als einer der französischen Realisten gesehen.

Related to Eugénie Grandet

Related ebooks

Classics For You