Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Washington Square
Washington Square
Washington Square
Ebook252 pages5 hours

Washington Square

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În casa unui medic newyorkez din veacul al XIX-lea se consumă latent drama unei fete, victimă triplă a unui părinte abuziv, a unui abil vânător de zestre și a unei mătuși romanțioase. Cu ironie și compasiune, autorul construiește un personaj feminin imprevizibil și profund semnificativ.
Lucrare de factură clasică din perioada timpurie de creație a lui Henry James, scrisă cu limpede rafinament, romanul Washington Square se distinge prin vivacitatea replicii și dinamica subtilă a portretului moral.

„Washington Square este probabil singurul roman în care un bărbat a pătruns cu succes pe terenul Feminității și a produs o proză comparabilă cu aceea a lui Jane Austen.“
Graham Greene

„Henry James împrumută elemente de melodramă, dar se desprinde de avantajele conferite de acest gen, devenind realist exact în momentul nepotrivit. Dacă americanii își doresc tragedii cu happy-end, Washington Square este mai degrabă o comedie cu final tulburător.“
The New Yorker

„ Washington Square este un roman perfect echilibrat… operă de un extraordinar rafinament și interes.“
Elizabeth Hardwick

LanguageRomână
Release dateJun 19, 2019
ISBN9786063353109
Washington Square
Author

Henry James

Henry James (1843–1916) was an American writer, highly regarded as one of the key proponents of literary realism, as well as for his contributions to literary criticism. His writing centres on the clash and overlap between Europe and America, and The Portrait of a Lady is regarded as his most notable work.

Related to Washington Square

Related ebooks

Classics For You