Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Winston, Catelusul Din Adapost
Winston, Catelusul Din Adapost
Winston, Catelusul Din Adapost
Ebook85 pages55 minutes

Winston, Catelusul Din Adapost

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Când merge la adăpostul pentru animale să se documenteze pentru prezentarea de la școală, Caitlin îl întâlnește pe Winston, un cățeluș cu blana superbă. Aflându-i povestea, fetița își dorește să facă orice-i stă în putere să-l ajute – pe el și adăpostul plin ochi de animăluțe abandonate care au nevoie de ajutor. Dar cine oare îi va oferi lui Winston un cămin pentru totdeauna?

LanguageRomână
Release dateNov 19, 2018
ISBN9786063352768
Winston, Catelusul Din Adapost

Read more from Holly Wood

Related to Winston, Catelusul Din Adapost

Related ebooks

Children's Animals For You