Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele Mai Frumoase Povești
Cele Mai Frumoase Povești
Cele Mai Frumoase Povești
Ebook171 pages9 hours

Cele Mai Frumoase Povești

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poveste, poveste, da’ eu nu-s de când poveștile, eu sunt de mai încoace, da’ m-am dus într-o zi la soacră-mea și-am găsit un sac de povești și venind acasă l-am scăpat jos și s-a despicat sacul și s-a umplut lumea de povești... A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar mai povesti. De când făcea plopșorul mere și răchita micșunele, de când se băteau urșii în coade, de când se luau lupii cu mieii de se sărutau, înfrățindu-se, de când se potcovea puricile la un picior cu nouăzeci și nouă de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești.“

Dacă vrei să pătrunzi în lumea mirifică a Feților-Frumoși, zmeilor și zânelor, nu-ți rămâne decât să deschizi această carte splendid ilustrată, ce îți oferă povești ale marilor noștri scriitori Mihai Eminescu, lon Creangă și loan Slavici.

LanguageRomână
Release dateMar 21, 2011
ISBN9786063352706
Cele Mai Frumoase Povești
Read preview

Related to Cele Mai Frumoase Povești

Related ebooks

Books Recommended For You