Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Amantul Doamnei Chatterley
Amantul Doamnei Chatterley
Amantul Doamnei Chatterley
Ebook456 pages8 hours

Amantul Doamnei Chatterley

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Romanul Amantul doamnei Chatterley a fost interzis la publicarea sa, stârnind o furtună de controverse.
Lawrence explorează trăirile lui Constance Chatterley, prizonieră într-un mariaj steril cu Sir Clifford, un aristocrat intelectual paralizat de la brâu în jos în urma Primului Război Mondial. Disperat să capete un moștenitor, Clifford îi sugerează soției sale să încerce o aventură, și Constance se trezește implicatăîntr-o relație pasională cu Oliver Mellors, paznicul de vânătoare de pe domeniul lor. Într-un stil liric și senzual, romanul descrie profunda legătură emoțională și fizică dintre doi oameni separați de prejudecățile celorlalți, denunțând totodată necruțător păcatele industrializării și împărțirea societății în clase. Forța, complexitatea și subtilitatea psihologică fac din această scriere cu totul originală o apologie a pasiunii, o celebrare erotică a vieții.Este o carte frumoasă și rară, dar în același timp nespus de tristă. Dar, aceasta a fost de fapt
și viața autorului însuși. Aldous Huxley La Lawrence nu este vorba despre definirea legăturii
speciale dintre femeie și bărbat, ci despre ordonarea lor în adevărul vieții. Adevărul nu este nici voință, nici imaginație; el cuprinde și natura animală în el, în care natura umană își are rădăcinile. Simone de Beauvoir

LanguageRomână
Release dateOct 25, 2018
ISBN9786063352645
Amantul Doamnei Chatterley
Read preview

Related to Amantul Doamnei Chatterley

Related ebooks

Books Recommended For You