Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Ludwig van Beethoven
Micii eroi - Ludwig van Beethoven
Micii eroi - Ludwig van Beethoven
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Ludwig van Beethoven

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt ființe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri mărețe.
Ludwig van Beethoven a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost creativitatea incredibilă și o dorință nemăsurată de a compune muzică. Deși a rămas surd, Beethoven nu s-a lăsat învins de această infirmitate și a devenit unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii. Lucrări precum Simfonia nr. 3. Eroica, Sonata lunii sau Odă bucuriei sunt repere de necontestat ale muzicii clasice universale. Iată povestea lui!

LanguageRomână
Release dateJul 8, 2020
ISBN9786063352553
Micii eroi - Ludwig van Beethoven
Read preview

Read more from Javier Alonso López

Related to Micii eroi - Ludwig van Beethoven

Related ebooks

Children's School & Education For You