Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Galileo
Micii eroi - Galileo
Micii eroi - Galileo
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Galileo

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt ființe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri mărețe.
Galileo Galilei a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost spiritul de observație și dorința de a dovedi lucrurile prin experiment. Datorită lor a demonstrat că Pământul se învârte în jurul Soarelul și a descoperit mai multe legi ale matematicii și fizicii. Iată povestea lui!

LanguageRomână
Release dateApr 24, 2019
ISBN9786063352539
Micii eroi - Galileo

Read more from Javier Alonso López

Related to Micii eroi - Galileo

Related ebooks

Children's Biography & Autobiography For You