Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Marco Polo
Micii eroi - Marco Polo
Micii eroi - Marco Polo
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Marco Polo

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt ființe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri mărețe.
MarcoPolo a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost o hartă și dorința nemăsurată de a cunoaște lumea. Toate acestea i-au permis să ajungă în China, la curtea marelui împărat al mongolilor, KublaiKan, unde și-a petrecut șaptesprezece ani din viață. Dar aventurile lui nu s-au terminat odată cu această călătorie: la întoarcerea în Veneția, Marco Polo a fost luat prizonier de genovezi și aruncat în închisoare, unde s-a născut Cartea minunățiilor, jurnalul în care sunt povestite toate aventurile expedițiilor lui. Iată povestea lui Marco Polo!

LanguageRomână
Release dateJul 8, 2020
ISBN9786063352515
Micii eroi - Marco Polo
Read preview

Read more from Javier Alonso López

Related to Micii eroi - Marco Polo

Related ebooks

Children's Biography & Autobiography For You