Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rivalitate
Rivalitate
Rivalitate
Ebook277 pages5 hours

Rivalitate

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

După ce a petrecut un timp îndelungat pe Riviera, împreună cu o comunitate americană
expatriată, Kate Clephane decide să se întoarcă la New York, unde prezența îi fusese multă vreme refuzată de înalta societate, pentru
vina de a-și fi abandonat soțul și fetița de trei ani. Cea care îi dorește întoarcerea este fiica sa, Anne, care vrea ca mama ei să îi fie alături la nunta cu Chris Fenno, erou de război, dar, în același timp, om fără talente deosebite și arivist de profesie. Kate este însă prea puțin interesată de adevăratele intenții ale lui Chris față de fiica ei, deoarece, în trecut, bărbatul i-a fost amant, iar ea este încă îndrăgostită de el. Dilema morală a femeii (să-i mărturisească fiicei sale
secretul sau să tacă?) și drama ce va urma conduc spre un final care a scandalizat societatea americană la vremea apariției cărții
Există doar trei sau patru romancieri americani care pot fi considerați importanți –, iar Edith
Wharton este unul dintre ei. Gore Vidal Adevărul e că nici un romancier al vremii
noastre [...] nu a fost atât de neîndurător, atât de
sarcastic, atât de aspru, cum a fost Edith Wharton când a atacat vulgaritatea și eșecurile societății noastre.
Irving Howe

LanguageRomână
Release dateOct 10, 2018
ISBN9786063352423
Rivalitate

Read more from Edith Wharton

Related to Rivalitate

Related ebooks

Classics For You