Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rețeta geniului. Cum să devii lider în orice domeniu de activitate
Rețeta geniului. Cum să devii lider în orice domeniu de activitate
Rețeta geniului. Cum să devii lider în orice domeniu de activitate
Ebook586 pages12 hours

Rețeta geniului. Cum să devii lider în orice domeniu de activitate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Strategii verificate pentru succes profesional

Dacă ne naștem toți cu un creier în esență asemănător, atunci cum se face că, în istorie, doar puțini oameni par să exceleze cu adevărat și să și împlinească această putere care există latentă în toți? Robert Greene analizează viețile maeștrilor pentru a spulbera miturile privind geniul și a demonstra că sârguința, răbdarea, perseverența și încrederea joacă un rol mult mai mare în obținerea succesului decât simplele capacităţi intelectuale. Cu ajutorul strategiilor de urmat pentru împlinirea potențialului și respectând pașii descriși în carte, pași pe care i-au urmat, în evoluția lor profesională, personalități ca Goethe, Einstein, Darwin sau Mozart, ne arată autorul, ne putem dezvolta talentele cu care am fost înzestrați la naștere, astfel încât să ne găsim propria chemare și să devenim lideri în orice domeniu de activitate.

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2016
ISBN9786063304347
Rețeta geniului. Cum să devii lider în orice domeniu de activitate

Read more from Robert Greene

Related to Rețeta geniului. Cum să devii lider în orice domeniu de activitate

Related ebooks

Reviews for Rețeta geniului. Cum să devii lider în orice domeniu de activitate