Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marea familie
Marea familie
Marea familie
Ebook328 pages5 hours

Marea familie

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O incursiune în lumea întunecată a societăților secrete

Condamnat cândva pe nedrept, Fergus O’Breane a pierdut totul: părinți, logodnică și prieteni. O întorsătură fericită a sorții îl ajută să se întoarcă în Anglia bogat, puternic, admirat și cu aliați lipsiți de scrupule. Comploturi, răpiri, tâlhării, asasinate – fostul pușcăriaș devenit marchiz pare în stare de orice pentru a se răzbuna.

Organizația de răufăcători Familia reunește oameni de toate soiurile – foști condamnați și nobili, bancheri și polițiști, săraci și răsfățați ai sorții. Un unic scop îi amână: îmbogățirea prin orice mijloace. Însă pentru conducătorul lor, Rio-Santo, Familia nu este decât un mijloc de a-și atinge scopurile politice, iar ca să-și doboare dușmanul, Anglia, marchizul este în stare de orice crimă, indiferent cine cade victimă a intrigilor sale...

LanguageRomână
Release dateJan 7, 2016
ISBN9786063303586
Marea familie

Read more from Paul Féval

Related to Marea familie

Related ebooks

Classics For You