Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rețeta fericirii. Schimbă ceea ce faci, nu felul în care gândești
Rețeta fericirii. Schimbă ceea ce faci, nu felul în care gândești
Rețeta fericirii. Schimbă ceea ce faci, nu felul în care gândești
Ebook358 pages6 hours

Rețeta fericirii. Schimbă ceea ce faci, nu felul în care gândești

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Fericirea poate fi atinsă prin găsirea echilibrului optim dintre plăcere și motivație, arată renumitul expert în științe comportamentale Paul Dolan, prin alocarea atenției în mod eficient și prin evitarea lucrurilor care ne provoacă durere și sunt lipsite de sens. Pare mai ușor de spus decât de făcut, dar, cu ajutorul unor pași simplu de pus în aplicare, inspirați din psihologie și din economie, fiecare dintre noi poate descoperi propria rețetă pentru a decide, proiecta și obține lucrurile care aduc adevărata fericire.

„Extraordinară, avangardistă și profundă. Dacă vrei să citești o carte despre fericire, alege-o pe aceasta.“ Nassim Nicholas Taleb

LanguageRomână
Release dateDec 5, 2016
ISBN9786063302930
Rețeta fericirii. Schimbă ceea ce faci, nu felul în care gândești

Related to Rețeta fericirii. Schimbă ceea ce faci, nu felul în care gândești

Related ebooks

Personal Growth For You