Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragostea nu are reguli
Dragostea nu are reguli
Dragostea nu are reguli
Ebook375 pages5 hours

Dragostea nu are reguli

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Grace Elland găsește o sticlă de votcă lângă cadavrul șefului său, Sprague Witherspoon, iar asta nu este o întâmplare. Sticla este menită să-i readucă în memorie evenimente înspăimântătoare din trecut. Grace se retrage în casa copilăriei sale pentru a-și reorganiza viața și încearcă să pună în practică tot ceea ce a învățat despre gândirea pozitivă. Toate intențiile ei bune sunt subminate de cea mai nefericită întâlnire aranjată din lume, căci seara ei împreună cu celebrul investitor Julius Arkwright a fost mai mult decât ciudată. Nu are nimic în comun cu un bărbat care trăiește doar pentru a face bani, dar acesta, un fost pușcaș marin, posedă anumite calități care îi pot fi de folos lui Grace… și este bărbatul perfect pentru a o ajuta atunci când devine evident că un hărțuitor este pe urmele ei.

În vreme ce imperiul financiar al lui Witherspoon continuă să se prăbușească în jurul lor, iar numărul victimelor începe să crească, Julius o va ajuta pe Grace să se întoarcă în trecut pentru a deturna un plan care are drept scop nu numai distrugerea lui Grace, dar și a tuturor celor din jurul ei…

LanguageRomână
Release dateNov 28, 2016
ISBN9786063302893
Dragostea nu are reguli
Read preview

Read more from Amanda Quick

Related to Dragostea nu are reguli

Related ebooks