Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Al zecelea om
Al zecelea om
Al zecelea om
Ebook131 pages1 hour

Al zecelea om

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Natura umană nu funcţionează în alb şi negru, ci în gri şi negru.” – Graham Greene

„Graham Greene este un scriitor cu totul aparte […]. El va rămâne în istoria literară drept cronicarul definitiv al conştiinţei şi al neliniştii existenţiale a secolului al XX-lea.” – William Golding, Enciclopedia scriitorilor britanici

„Dacă ar fi trăit să vadă cel de al Doilea Război Mondial, Edgar Allan Poe ar fi scris o astfel de carte. O intrigă palpitantă, care abordează chestiuni morale majore într-o notă minoră, aşa cum se întâmplă de obicei în povestiri […] Şi totuşi, Al zecelea om ne intrigă pentru că pune întrebări dificile despre responsabilitate, curaj, vinovăţie şi iubire, despre opţiunile posibile atunci când ne confruntăm cu răul absurd, despre virtutea care apare întotdeauna când te aştepţi mai puţin, nu pe drumul mare, ci pe căi lăturalnice.” – People

Clasici moderni Litera pune laolaltă scriitori moderni ale căror opere au devenit deja repere clasice. Cele mai importante, mai provocatoare, mai emoționante, mai revoluționare opere din ultimii 125 de ani – cărți care vor continua să fie citite de la o generație la alta.

LanguageRomână
Release dateSep 1, 2015
ISBN9786063301360
Al zecelea om

Read more from Graham Greene

Related to Al zecelea om

Related ebooks

Literary Fiction For You