Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Afaceri de familie
Afaceri de familie
Afaceri de familie
Ebook417 pages6 hours

Afaceri de familie

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cady Briggs este fericită să nu se amestece în afacerea familiei. Galeria de artă a mătușii Vesta este o afacere de mare succes, dar pentru Cady stresul și responsabilitățile nu reprezintă o plăcere, ca de altfel nici faptul că este frecvent comparată cu personalitatea ciudată a mătușii. Cady preferă să colaboreze ca liber-profesionist în domeniul consultanței de artă, mai ales că astfel poate lucra cu oameni interesanți, cum ar fi enigmaticul Mack Easton. Dar Cady are un principiu – să nu amestece afacerile cu plăcerile, așa că, indiferent cât de atrăgător i se pare Mack, nu dorește să lase relația lor să se transforme în ceva foarte serios.

Moartea subită a mătușii Vesta o pune însă la cârma Galeriei Chatelaine și o determină să apeleze la ajutorul lui Mack pentru a desluși misterului unei posibile crime. Pozând în „aproape logodnicul” lui Cady, Mack o ajută să investigheze ițele încurcate ale lumii comerțului cu obiecte de artă, și pe parcurs, atracția pe care o simt unul față de altul îi face să încalce orice principii. Însă secretele pe care au început să le tulbure cu investigația lor ar putea fi mai periculoase decât își imaginaseră...

LanguageRomână
Release dateSep 2, 2015
ISBN9786063300448
Afaceri de familie

Read more from Amanda Quick

Related to Afaceri de familie

Related ebooks