Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum a salvat Felix Craciunul
Cum a salvat Felix Craciunul
Cum a salvat Felix Craciunul
Ebook127 pages16 hours

Cum a salvat Felix Craciunul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În Ajunul Crăciunului, Felix găsește întâmplător o scrisoare pentru Moș Crăciun rătăcită afară din cutia poștală. Se hotărăște așadar să pornească într-o Misiune Foarte Importantă și să-i înmâneze chiar el scrisoarea lui Moș Crăciun. În timp ce străbate orașul aflat în toiul pregătirilor de sărbătoare, Felix întâlnește o mulțime de prieteni minunați, are parte de aventuri periculoase și învață că faptele bune se împlinesc cu bunăvoință și curaj. O poveste minunată, spusă în douăzeci și patru de capitole și jumătate și însoțită de activități menite să aducă în fiecare familie magia Crăciunului.

LanguageRomână
Release dateSep 12, 2019
ISBN9786060733645
Cum a salvat Felix Craciunul
Read preview

Related to Cum a salvat Felix Craciunul

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You