Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii Eroi - Ecaterina Cea Mare
Micii Eroi - Ecaterina Cea Mare
Micii Eroi - Ecaterina Cea Mare
Ebook31 pages1 hour

Micii Eroi - Ecaterina Cea Mare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Ecaterina cea Mare este una dintre eroine. Superputerile ei au fost voinţa puternică, un simţ politic deosebit și dorinţa de a îmbunătăţi viaţa tuturor cetăţenilor ruși. Deși de origine germană, a devenit una dintre cele mai îndrăgite ţarine din istoria Rusiei. Ca împărăteasă, Ecaterina a transformat cea mai mare ţară din Europa prin înfiinţarea de școli, spitale și emiterea de noi legi, modernizând Rusia și făcând-o să devină o mare naţiune. Aceasta este marea realizare a Ecaterinei cea Mare. Iată povestea ei!

LanguageRomână
Release dateJun 11, 2020
ISBN9786060733621
Micii Eroi - Ecaterina Cea Mare

Related to Micii Eroi - Ecaterina Cea Mare

Related ebooks

Children's For You