Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Magia Iernii
Magia Iernii
Magia Iernii
Ebook131 pages1 hour

Magia Iernii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ați mai auzit vreodată de un iepure și un șoarece care descoperă peste noapte că sunt mesagerii lui
Moș Crăciun? Dar de o cămilă care se oferă să facă parte din scena Nașterii Domnului la serbarea școlară de Crăciun? Ce-ați zice de un câine-detectiv care devine salvatorul dușmanului său de moarte, pisica?
Dar de o pisică-ornament de pom care se transformă în animalul de companie mult visat?
Deși totul pare incredibil, un lucru e sigur: magia Crăciunului se revarsă în fiecare casă și duce la împlinirea celor mai năstrușnice dorințe. De sărbători visele noastre, chiar și numai pentru o clipă, se împlinesc.

LanguageRomână
Release dateOct 18, 2019
ISBN9786060733577
Magia Iernii
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Magia Iernii

Related ebooks