Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sora De Zapada
Sora De Zapada
Sora De Zapada
Ebook74 pages58 minutes

Sora De Zapada

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Pearl făcea ultimele retușuri unei făpturi omenești pe care o construise din zăpadă. Iar făptura aceasta, cu două bucățele de cărbune în loc de ochi și un morcov pe post de nas, purta acum pe umeri cel mai bun șal al lui Agnes, sora lui Pearl. E Ajunul Crăciunului, și Pearl Granger își face o soră de zăpadă. Știe că asta nu-i va aduce sora înapoi, dar tot e mai bine decât să nu aibă nicio prietenă.
Apoi, în aceeași zi, familia ei primește o scrisoare misterioasă, care le răscolește viața. Cum va fi oare Crăciunul acesta, până la urmă, pentru toți?
„O scriitoare care știe să povestească minunat și să evoce din câteva cuvinte o întreagă lume.“
Bookseller

LanguageRomână
Release dateOct 16, 2019
ISBN9786060733508
Sora De Zapada

Related to Sora De Zapada

Related ebooks

Children's Holidays & Celebrations For You

View More